Drukuj

Art. 283 KK


Kodeks karny
Artykuł 283.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 279 § 1, art. 280 § 1 lub w art. 281 lub 282,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...281 282 283 284 285 ...363

Przejdź do artykułu