Drukuj

Art. 307 KK


Kodeks karny
Artykuł 307.

§ 1. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 296 lub 299305, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa wymienionego w § 1, który dobrowolnie naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Artykuł 1 ...305 306 307 308 309 ...363

Przejdź do artykułu