Drukuj

Art. 308 KK


Kodeks karny
Artykuł 308.

Za przestępstwa określone w tym rozdziale odpowiada jak dłużnik lub wierzyciel, kto, na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu niemającego osobowości prawnej.

Artykuł 1 ...306 307 308 309 310 ...363

Przejdź do artykułu