Drukuj

Art. 348 KK


Kodeks karny
Artykuł 348.

Przepisy art. 345347 stosuje się odpowiednio do żołnierza, który dopuszcza się czynu określonego w tych przepisach względem żołnierza nie będącego jego przełożonym w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.

Artykuł 1 ...346 347 348 349 350 ...363

Przejdź do artykułu