Drukuj

Art. 350 KK


Kodeks karny
Artykuł 350.

§ 1. Żołnierz, który poniża lub znieważa podwładnego,

podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego lub dowódcy jednostki.

Artykuł 1 ...348 349 350 351 352 ...363

Przejdź do artykułu