Drukuj

Art. 349 KK


Kodeks karny
Artykuł 349.

Przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio, jeżeli czyn zabroniony popełniono względem żołnierza państwa sprzymierzonego, a państwo to zapewnia wzajemność.

Artykuł 1 ...347 348 349 350 351 ...363

Przejdź do artykułu