Drukuj

Art. 353 KK


Kodeks karny
Artykuł 353.

Przepisy art. 350352 stosuje się odpowiednio do żołnierza, który dopuszcza się czynu określonego w tych przepisach względem żołnierza młodszego stopniem albo równego stopniem o krótszym okresie pełnienia służby wojskowej.

Artykuł 1 ...351 352 353 354 355 ...363

Przejdź do artykułu