Drukuj

Art. 351 KK


Kodeks karny
Artykuł 351.

Żołnierz, który uderza podwładnego lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną,

podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 1 ...349 350 351 352 353 ...363

Przejdź do artykułu