Drukuj

Art. 37a KK


Kodeks karny
Artykuł 37a.

Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4.

Artykuł 1 ...36 37 37a 37b 38 ...363

Przejdź do artykułu