Drukuj

Art. 41c KK


Kodeks karny
Artykuł 41c.

§ 1. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych nie obejmuje uczestnictwa w loteriach promocyjnych.

§ 2. Sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem gier hazardowych lub udziałem w nich.

Artykuł 1 ...41a 41b 41c 42 43 ...363

Przejdź do artykułu