Drukuj

Art. 81 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 81.

Przy przeprowadzaniu rozprawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 369, art. 371, art. 372, art. 374 § 2, art. 375377, art. 379, art. 384, art. 386, art. 395, art. 396, art. 399, art. 405 i art. 406 Kodeksu postępowania karnego.
Artykuł 1 ...79 80 81 82 83 ...121

Przejdź do artykułu