Drukuj

Art. 281 KM


Kodeks morski
Artykuł 281.

W przypadku szkody spowodowanej zanieczyszczeniem olejowym dyrektor urzędu morskiego, na żądanie poszkodowanego, jest obowiązany stwierdzić zaistnienie wypadku i udostępnić dokumentację tej szkody.

Artykuł 1 ...279 280 281 281a 281b ...360

Przejdź do artykułu