Drukuj

Art. 48 KK


Kodeks karny
Artykuł 48.

Nawiązkę orzeka się w wysokości do 100 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...47 47a 48 49 49a ...363

Przejdź do artykułu