Drukuj

Art. 106c KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 106c.

§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom dokonuje w obrocie dewizowym z zagranicą rozliczeń pieniężnych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł 1 ...106a 106b 106c 106d 106e ...191

Przejdź do artykułu