Drukuj

Art. 106e KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 106e.

Kto wbrew obowiązkowi nie udziela ustnych lub pisemnych wyjaśnień albo nie udostępnia wymaganych dokumentów związanych z zakresem objętym kontrolą dokonywaną na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 53 § 34,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł 1 ...106c 106d 106e 106f 106g ...191

Przejdź do artykułu