Drukuj

Art. 107c KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 107c.

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o zniszczeniu lub kradzieży automatu lub urządzenia do gier,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł 1 ...107a 107b 107c 107d 108 ...191

Przejdź do artykułu