Drukuj

Art. 107d KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 107d.

Kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Artykuł 1 ...107b 107c 107d 108 109 ...191

Przejdź do artykułu