Drukuj

Art. 109 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 109.

Kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia,

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Artykuł 1 ...107d 108 109 110 110a ...191

Przejdź do artykułu