Drukuj

Art. 110 KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 110.

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej trudni się sprzedażą losów lub innych dowodów udziału w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie,

podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Artykuł 1 ...108 109 110 110a 110b ...191

Przejdź do artykułu