Drukuj

Art. 110b KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 110b.

Kto umożliwia osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, udział w grze hazardowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa,

podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

Artykuł 1 ...110 110a 110b 111 112 ...191

Przejdź do artykułu