Drukuj

Art. 80a KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 80a.

§ 1. Kto w informacji podsumowującej podaje nieprawdę lub zataja prawdę,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji podsumowującej lub wbrew obowiązkowi nie składa jej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł 1 ...79 80 80a 80b 80c ...191

Przejdź do artykułu