Drukuj

Art. 80b KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 80b.

Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Artykuł 1 ...80 80a 80b 80c 80d ...191

Przejdź do artykułu