Drukuj

Art. 80c KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 80c.

Kto, działając w imieniu lub interesie raportującej instytucji finansowej, wbrew przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648 oraz z 2018 r. poz. 723 i 1499), nie dopełnia obowiązku:

1) stosowania zasad i procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych,

2) rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności,

3) gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej staranności,

4) usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli, o którym mowa w art. 70 ust. 4 tej ustawy,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Artykuł 1 ...80a 80b 80c 80d 80e ...191

Przejdź do artykułu