Drukuj

Art. 80d KKS


Kodeks karny skarbowy
Artykuł 80d.

Kto, działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Artykuł 1 ...80b 80c 80d 80e 80f ...191

Przejdź do artykułu