Drukuj

Art. 149 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 149.

Jeżeli zostały ujawnione nowe fakty lub dowody nieznane przedtem, wskazujące na to, iż ukarany jest niewinny, dyrektor zakładu karnego uchyla karę dyscyplinarną i uznaje ją za niebyłą oraz podejmuje stosowną decyzję mającą na celu uchylenie skutków ukarania.

Artykuł 1 ...147 148 149 150 151 ...259

Przejdź do artykułu