Drukuj

Art. 154 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 154.

§ 1. Jeżeli prokurator oświadczył, że sprzeciwia się udzieleniu przerwy, postanowienie o udzieleniu przerwy staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia.

§ 2. Zażalenie wniesione przez prokuratora podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni.

Artykuł 1 ...153 153a 154 155 156 ...259

Przejdź do artykułu