Drukuj

Art. 153a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 153a.

§ 1. W posiedzeniu w przedmiocie odroczenia lub przerwy ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie odroczenia lub przerwy przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...152 153 153a 154 155 ...259

Przejdź do artykułu