Drukuj

Art. 178a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 178a.

Na postanowienia wydane na podstawie art. 74 § 2 i art. 75a § 1 i 5 Kodeksu karnego przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...177 178 178a 179 179a ...259

Przejdź do artykułu