Drukuj

Art. 179a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 179a.

Na postanowienie wydane na podstawie art. 84 § 1 Kodeksu karnego w przedmiocie uznania pozbawienia praw publicznych za wykonane przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...178a 179 179a 180 181 ...259

Przejdź do artykułu