Drukuj

Art. 181c KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 181c.

W razie orzeczenia zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, sąd przesyła odpis wyroku ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.

Artykuł 1 ...181a 181b 181c 182 182a ...259

Przejdź do artykułu