Drukuj

Art. 183 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 183.

Jeżeli skazany, w związku z wykonywanym przez siebie zawodem lub prowadzeniem określonej działalności gospodarczej, należy do zrzeszenia zawodowego, stowarzyszenia, związku lub cechu albo innej organizacji gospodarczej, sąd zawiadamia je o orzeczeniu zakazu wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Artykuł 1 ...182 182a 183 183a 184 ...259

Przejdź do artykułu