Drukuj

Art. 194 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 194.

Minister Sprawiedliwości może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż organ egzekucyjny wymieniony w art. 187, mając na uwadze w szczególności właściwość tych organów oraz rodzaj przedmiotów podlegających przekazaniu.

Artykuł 1 ...192 193 194 195 195a ...259

Przejdź do artykułu