Drukuj

Art. 195 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 195.

Jeżeli wartość przedmiotów, których przepadek orzeczono, jest nieznaczna, sąd pozostawia je w aktach sprawy albo zarządza ich zniszczenie. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

Artykuł 1 ...193 194 195 195a 195aa ...259

Przejdź do artykułu