Drukuj

Art. 195b KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 195b.

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do wykonania orzeczeń, o których mowa w rozdziale 66d Kodeksu postępowania karnego.

Artykuł 1 ...195a 195aa 195b 195c 196 ...259

Przejdź do artykułu