Drukuj

Art. 196a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 196a.

(uchylony)

Artykuł 1 ...195c 196 196a 197 198 ...259

Przejdź do artykułu