Drukuj

Art. 207 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 207.

Wykonanie tymczasowego aresztowania służy realizacji celów, dla których ten środek zastosowano, a w szczególności zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego.

Artykuł 1 ...205a 206 207 207a 208 ...259

Przejdź do artykułu