Drukuj

Art. 207a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 207a.

Sposób wykonywania tymczasowego aresztowania nie może naruszać uprawnień procesowych tymczasowo aresztowanego.

Artykuł 1 ...206 207 207a 208 209 ...259

Przejdź do artykułu