Drukuj

Art. 209 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 209.

Do wykonywania tymczasowego aresztowania stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do wykonywania kary pozbawienia wolności, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.

Artykuł 1 ...207a 208 209 210 211 ...259

Przejdź do artykułu