Drukuj

Art. 20a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 20a.

§ 1. Zażalenie na postanowienie referendarza sądowego rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone postanowienie.

§ 2. Wniesienie zażalenia na postanowienie referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonanie.

§ 3. Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia referendarza sądowego stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia referendarza sądowego.

Artykuł 1 ...19 20 20a 21 22 ...259

Przejdź do artykułu