Drukuj

Art. 21 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 21.

W postępowaniu przed sądem prokurator jest stroną; w szczególności może składać wnioski, a w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym.

Artykuł 1 ...20 20a 21 22 23 ...259

Przejdź do artykułu