Drukuj

Art. 217d KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 217d.

Udzielenie tymczasowo aresztowanemu zezwolenia, o którym mowa w art. 141a § 1, wymaga wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

Artykuł 1 ...217b 217c 217d 218 219 ...259

Przejdź do artykułu