Drukuj

Art. 219 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 219.

Tymczasowo aresztowany może rozporządzać posiadanymi w areszcie śledczym pieniędzmi, przedmiotami wartościowymi i innymi przedmiotami, w tym wpłacać pieniądze na rachunek bankowy, chyba że organ, do którego dyspozycji pozostaje, zarządzi inaczej.

Artykuł 1 ...217d 218 219 220 221 ...259

Przejdź do artykułu