Drukuj

Art. 222 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 222.

§ 1. Tymczasowo aresztowany podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie nakazów lub zakazów wynikających z ustawy, regulaminu lub innych przepisów wydanych na jej podstawie albo ustalonego w areszcie śledczym porządku.

§ 2. Kary dyscyplinarne są następujące:

1) nagana;

2) pozbawienie korzystania z własnego wyżywienia na okres do 14 dni;

3) pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy;

4) pozbawienie przyznanej ulgi;

5) umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 14 dni;

6) pozbawienie prawa do udziału w niektórych zajęciach kulturalno-oświatowych lub z zakresu kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem korzystania z książek i prasy, na okres do 1 miesiąca;

7) pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 1 miesiąca.

Artykuł 1 ...221 221a 222 222a 223 ...259

Przejdź do artykułu