Drukuj

Art. 281c KM


Kodeks morski
Artykuł 281c.

Roszczenie wobec Międzynarodowego Funduszu będzie uznawane za roszczenie wniesione przez tego samego wierzyciela wobec Dodatkowego Funduszu.

Artykuł 1 ...281a 281b 281c 281d 281e ...360

Przejdź do artykułu