Drukuj

Art. 226 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 226.

§ 1. Nadzór penitencjarny nad wykonywaniem kary aresztu wojskowego, tymczasowego aresztowania zastosowanego przez sąd wojskowy oraz zatrzymaniem sprawuje wojskowy sędzia penitencjarny.

§ 2. Nadzór określony w § 1 dotyczy również kary ograniczenia wolności wykonywanej w wydzielonej jednostce wojskowej.

Artykuł 1 ...224a 225 226 227 228 ...259

Przejdź do artykułu