Drukuj

Art. 227 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 227.

§ 1. Karę ograniczenia wolności wobec osób wymienionych w art. 323 § 3 Kodeksu karnego wykonuje dowódca jednostki wojskowej, w której skazany pełni służbę, lub inny właściwy dowódca.

§ 2. Karę ograniczenia wolności wobec osób wymienionych w art. 323 § 4 Kodeksu karnego wykonuje dowódca wydzielonej jednostki wojskowej.

Artykuł 1 ...225 226 227 228 229 ...259

Przejdź do artykułu