Drukuj

Art. 23 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 23.

§ 1. Sąd może zarządzić sprowadzenie skazanego na posiedzenie sądu.

§ 2. Sąd może zlecić przesłuchanie skazanego sądowi wezwanemu, w którego okręgu skazany przebywa.

§ 3. Jeżeli postępowanie sądowe dotyczy skazanego pozbawionego wolności, posiedzenie może odbyć się w zakładzie, w którym on przebywa.

Artykuł 1 ...21 22 23 24 25 ...259

Przejdź do artykułu