Drukuj

Art. 230 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 230.

§ 1. Zwolnienie od reszty kary przewidziane w art. 83 Kodeksu karnego może nastąpić również na wniosek dowódcy jednostki wojskowej.

§ 2. Do orzekania w przedmiocie określonym w art. 323 § 5 Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio art. 13.

Artykuł 1 ...228 229 230 231 232 ...259

Przejdź do artykułu