Drukuj

Art. 229 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 229.

§ 1. Jeżeli w wyroku orzeczono obowiązek określony w art. 323 § 3 Kodeksu karnego, dokonywanie potrąceń następuje stosownie do wskazań sądu.

§ 2. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia sąd o potrąceniach dokonywanych z wynagrodzenia skazanego.

Artykuł 1 ...227 228 229 230 231 ...259

Przejdź do artykułu