Drukuj

Art. 244 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 244.

Przepisy niniejszego kodeksu stosuje się odpowiednio przy wykonywaniu wyroków po przejęciu obywatela polskiego skazanego za granicą; określenie kwalifikacji prawnej czynu według prawa polskiego oraz kary albo środka karnego lub zabezpieczającego podlegających wykonaniu następuje według przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.

Artykuł 1 ...242 243 244 245 246 ...259

Przejdź do artykułu